Visie

Zorgen voor een persoon
inhoud geven aan leven
Kwestie van gevoel,
empathie en medeleven

de eerste levensbehoefte
is slechts een begin
zorgen voor,
houdt veel meer in

Een luisterend oor,
gerustellend woord.
Er gewoon zijn,
liefst ongestoord.

Een arm om de schouder,
zorgen voor veiligheid.
Vinger op de zere plek,
zorgen, een veelzijdigheid.


Door een sterke toename van 80-plussers, de afbouw van ziekenhuisbedden en een tekort aan intramurale woon- en zorgopvang, een verschuiving naar eerstelijnszorg en steeds meer zorgbehoevenden die er bewust voor kiezen langer thuis te blijven, merken we een toenemende vraag naar thuiszorg. In het bijzonder naar gespecialiseerde zorg. Wij, groepspraktijk Jan Tollet kunnen die zorg bieden. Voor iedere patiënt wordt een zorg-op-maat uitgewerkt. Iedereen is verschillend en dus is ook de zorg voor iedereen verschillend.

1. Ambulante zorg

Wanneer u kortstondig hulp nodig heeft, bv. na een ongeval of ingreep in het ziekenhuis, komen wij bij u aan huis om nazorgen toe te dienen. Opvolgen van parameters, wondzorg, inspuitingen, klaarzetten medicatie, sondages... . Allemaal interventies die thuis kunnen gebeuren en een opname in het ziekenhuis kunnen voorkomen of verkorten.

2. Postnatale zorg

Een zwangerschap of een bevalling is geen ziekte. En toch heeft deze gebeurtenis een grote invloed op het lichaam van de mama. Voor de bevalling heb je als ouders een keuze uit verschillende mogelijkheden :
- Je kan kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis, gevolgd door een aantal dagen hospitalisatie.
- Je kan poliklinisch bevallen (dwz. je bevalt in een ziekenhuis maar keert na een aantal uurtjes samen met de baby terug huiswaarts)
- Je kan kiezen voor een thuisbevalling onder begeleiding van een vroedvrouw.
In al deze omstandigheden voorziet de mutualiteit een terugbetaling van de zorgen door een vroedvrouw.

Je kan bij ons terecht voor verzorgingen van moeder en kind in de bovenste twee gevallen, dus na een poliklinische bevalling of een ziekenhuisverblijf. Als kersverse ouders komen jullie thuis met je kindje en zitten jullie met een heleboel vragen over de voeding van de baby, het gewicht, eventuele krampjes, andere ongemakken, ... Dan kan je beroep doen op een zelfstandige vroedvrouw van de groep jan tollet. Zij komt dagelijks langs en zal de toestand van zowel moeder en kind nakijken, ze zal advies geven en er mee voor zorgen dat de borstvoeding goed op gang komt, de hielprik uitvoeren, ...

Postnataal worden 7 bezoeken volledig vergoed door uw ziekenfonds en dit regelen wij dan ook rechtstreeks met hen. Extra bezoeken zijn mogelijk indien voorgeschreven door de geneesheer. Ook deze zijn volledig vergoed door uw ziekenfonds. Een aantal dagen extra hulp zodat de onzekerheid, die het nieuwe leven met zich mee hebben gebracht, tot een minimum worden herleid.

3. Lange duur zorg

Wanneer u als kind, volwassene of bejaarde langdurige zorgen nodigt heeft, dan kan u een beroep doen op ons om u hier in bij te staan. Wij denken hierbij bv. aan mensen met een verminderde mobiliteit, bedlegerig, of mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, Parkinson, ... . Door een intensieve begeleiding bij u thuis helpen we u om toch een zo normaal mogelijk leven te leiden. De verpleegkundige wordt uw vertrouwenspersoon voor de volledige duur van uw zorgen, dit uiteraard in overleg met de huisarts of de specialist.

4. Palliatieve zorg

Daarnaast streven wij ernaar om palliatieve zorg beschikbaar te maken voor iedereen die hieraan thuis nood heeft. Palliatieve zorg is een actieve totaalzorg voor wie ongeneeslijk ziek is. Als genezen niet meer kan, staan wij patient en familie met raad en daad bij om een zo goed mogelijk levenseinde te beleven. Comfortzorg is hier dan ook primair. In palliatieve zorg staat de mens centraal. En is uw laatste wens om thuis te sterven, zullen wij, samen met uw huisarts en het palliatief netwerk, zorgen dat dit kan gebeuren. Palliatieve zorg helpt om bewust en liefdevol afscheid te nemen van het leven. Goede palliatieve hulpverlening tracht de stervende en zijn dierbaren tijd te schenken om rustig en op hun eigen manier afscheid te nemen.

5. Sociale hulp of controle

Het is niet omdat u fysiek gezond bent, dat u geen hulp kan nodig hebben. Ondersteuning bij het dagelijks toilet, of een controle op de juiste inname van medicatie kan uw leven al een stuk aangenamer maken. Wanneer u een familielid of kennis heeft die lijdt aan dementie of de ziekte van Alzheimer kan het heel nuttig zijn dat u de ondersteuning krijgt van verpleegkundigen die perfect weten waarover het gaat. Deze mensen leven in een andere wereld, wanneer je deze wereld wat begrijpt, helpt dit om veel problemen uit de weg te gaan. Wij helpen deze mensen, en helpen u om hier een beter zicht op te krijgen.

6. Voorlichting en begeleiding

Wanneer u hulpbehoevend wordt, betekend dit niet automatisch dat u volledig afhankelijk wordt van derden. Er zijn talloze handelingen die u zelf kan verrichten. Aangepaste hulpmaterialen in huis of een andere benadering van sommige situaties in huis kunnen ervoor zorgen dat u vele dingen zelf kan blijven doen. Wij denken graag samen met u na over de beste wijze waarop u zelf voor u kan zorgen. Sommige technische handelingen, zoals insuline inspuiten bij diabetes leren wij u aan, zodat u ongestoord overal naartoe kan gaan.

7. Bloed afname

Een andere belangrijke troef van onze praktijk is dat wij bij u thuis het bloed komen afnemen, bestemd voor analyse. Door de samenwerking met labo's als het AML en Medina wordt het bloed snel en acuraat geanalyseerd en de uitslag zeer snel doorgegeven aan de aanvragende geneesheer.

8. Extern

Sterker dan andere praktijken leggen wij het accent op kwaliteitsvolle basiszorg en gespecialiseerde zorg. Daarvoor maken wij deel uit van Mederi, een organisatie die zelfstandige groepspraktijken begeleidt en ondersteunt zodat we verder kunnen gaan dan de klassieke thuisverpleging.

mederi

9. Regio

Voor een vlot contact met patiënt, familie, arts, specialist en ziekenhuis zijn we ook doelbewust actief in een specifieke regio. Groep Jan Tollet is actief in Mechelen, Leest, Hombeek, Battel, Zemst, Weerde, Hofstade, Muizen, Elewijt, Bonheiden, Hever, St-Kat-Waver, Duffel, Rumst en Walem.

10. Hoe aanvragen ?

Een telefoontje volstaat. U belt het nummer 015/33 77 67 U zorgt voor een voorschrift van de arts en geeft ons dit, samen met een klevertje van de mutualiteit en uw telefoonnummer bij ons eerste bezoek. Samen wordt bekeken welke zorgen u nodig heeft. Voor dringende hulpaanvragen kunnen wij meestal de dag van aanvraag nog ter plaatse komen. In ieder geval kunnen de diensten starten de dag volgend op deze van de aanvraag.

11. Kostprijs

Wij werken via derdebetalersregeling. Deze derdebetalersregeling houdt in dat u geen factuur ontvangt van ons, en ook in de meeste gevallen geen remgelden moet betalen, maar dat wij automatisch factureren aan de mutualiteit waar u bij aangesloten bent. De betaling voor thuisverpleging zit immers inbegrepen bij de “kleine risico's” die u betaald. Daarom is het uiterst belangrijk dat u in orde bent met uw ziekte- en invaliditeitsverzekering. Voor de patiënten die enkel verzekerd zijn voor de grote risico’s wordt een persoonlijke bijdrage van de patiënt gevraagd. Deze betalingswijze geldt voor alle handelingen waarvoor een nomenclatuur nummer is opgenomen binnen de ziekte- en invaliditeitsverzekering.